Tražili ste katalog: Austrija Suzili ste građa: elektronička građa poništi sužavanje 
43 rezultata
1
F1 2019 : the official videogame / developed by Codemasters. Anniversary ed.
F1 2019 : the official videogame / developed by Codemasters. Anniversary ed.
[Southam?] : Codemasters, cop. 2019
Elektronička građa elektronička građa
2
Komentar zakona o privatnim detektivima / [priredili] Marinko Đ. Učur, Petar Veić
Učur, Marinko Đ.  
[Zadar?] : [Naklada?], 2010
Elektronička građa elektronička građa
3
Komentar Zakona o sigurnosti prometa na cestama s prilozima / Berislav Pavišić ... [et al.]
Zagreb : Vizura, 2015
Sadrži zakone, odluke, pravilnike, direktive EU i primjere
Elektronička građa elektronička građa
5
Pravni praktikum građanskog prava / Vedran Gjenero
Gjenero, Vedran  
Zagreb : Vizura, 2016
Sadrži 144 zakona, pravilnika i uredbe, te druge propise i primjere iz prakse
Elektronička građa elektronička građa
6
Zakon o zemljišnim knjigama : s komentarom, napomenama, bilješkama, sudskom praksom, praktičnim primjerima, komparativnim prikazom članaka, kazalom pojmova / Dinka Šago, Zrinka Tironi, Darko Vrljić
Šago, Dinka  
Zagreb : Vizura, 2020
Sadrži i: Ovršni zakon ; Pomorski zakonik ; Stečajni zakon ; Zakon o cestama ; Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ; Zakon o javnom bilježništvu ; Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavije ; Zakon o obveznim odnosima ; Zakon o nužnim prolazima ; Zakon o nasljeđivanju ; Zakon o parničnom postupku ; Zakon o područjima i sjedištima sudova ; Zakon o porezu na promet nekretnina ; Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ; Zakon o stečaju potrošača ; Zakon o sudskim pristojbama ; Zakon o sudskom vanparničnom postupku ; Zakon o šumama ; Zakon o trgovačkim društvima ; Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretnim stvarima i pravima ; Zakon o ustanovama ; Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ; Zakon o vodama ; Zakon o zaštiti prirode ; Zakon o željeznici ; Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Elektronička građa elektronička građa
7
Izvanparnično pravo : s komentarom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu, sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa / priredili Aleksandra Maganić ... [et al.]
Zagreb : Vizura, 2015
Sadrži i: Obiteljski zakon ; Ovršni zakon ; Zakon o zemljišnim knjigama ; Stečajni zakon ; Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade ; Zakon o mjenici ; Zakon o nasljeđivanju ; Zakon o poljoprivrednom zemljištu ; Zakon o sudovima ; Zakon o sudskim pristojbama ; Zakon o trgovačkim društvima ; Zakon o vlasništvu i drugim stvarni pravima ; Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Elektronička građa elektronička građa
9
Novi kazneni zakon sa zbirkom propisa, sudskom praksom i praktičnim primjerima / priredio Ivan Burić
Hrvatska. Zakoni  
Zagreb : Vizura, [2006?]
Sadržaj sa spremnice: Kazneni zakon ; Zakon o kaznenom postupku ; Zakon o sudovima za mladež ; Zakon o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala ; Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela ; Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje ; Zakon o izvršavanju kazne zatvora ; Zakon o pomilovanju ; Zakon o zaštiti svjedoka ; Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro na slobodi ; Zakon o prekršajima
Elektronička građa elektronička građa
10
Ovršni zakon : sa sudskom praksom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu, bilješkama i zbirkom propisa / priredili Vladimir Rončević, Andrea Strašek
Hrvatska. Zakoni  
Zagreb : Vizura, 2014
Sadržaj sa spremnice: Obiteljski zakon ; Opći porezni zakon ; Ovršni zakon - na snazi do 01.09.2014. ; Ovršni zakon ; Pomorski zakonik ; Zakon o arbitraži ; Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu ; Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ; Zakon o radu ; Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ; Zakon o sudovima ; Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Elektronička građa elektronička građa
11
Ovršni zakon s praktičnim primjerima podnesaka u ovršnom postupku : [usklađen s promjenama na dan 31.10.2003. N.N. 173/03]
Hrvatska. Zakoni  
Zagreb : Vizura, cop. 2003
Sadržaj sa spremnice: Zakon o žigu ; Zakon o patentu ; Zakon o industrijskom dizajnu ; Zakon o elektroničkoj trgovini ; Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Elektronička građa elektronička građa
12
Zakon o radu s primjerima podnesaka za praktičnu primjenu i bilješkama : zbirka propisa / priredio Ivan Jurić
Hrvatska. Zakoni  
Zagreb : Vizura, 2010
Sadržaj sa spremnice: Zakon o radu ; Zakon o minimalnoj plaći ; Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ; Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ; Zakon o doplatku za djecu ; Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ; Zako o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj ; Zakon o zaštiti na radu ; Zakono mirovinskom osiguranju ; Zakon o zdravstvenoj zaštiti ; Zakon o sanitarnoj inspekciji
Elektronička građa elektronička građa
13
Zakon o radu : s primjerima podnesaka za praktičnu primjenu, sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa / priredio Ivan Jurić
Hrvatska. Zakoni  
Zagreb : Vizura, 2014
Sadržaj sa spremnice: Zakon o mirovinskom osiguranju ; Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ; Zakon o dobrovoljnom zdarvstvenom osiguranju ; Zakon o doplatku za djecu ; Zakon o europskim radničkim vijećima ; Zakon o obveznom zdarvstvenom osiguranju ; Zakon o turističkoj inspekciji ; Zakon o građevinskoj inspekciji ; Zakon o inspekcijama u gospodarstvu ; Zakon o minimalnoj plaći
Elektronička građa elektronička građa
15
Korporativna sigurnost
Zagreb : Udruga hrvatskih menadžera sigurnosti, 2011
Sadržaj: Zakon o informacijskoj sigurnosti ; Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ; Zakon o patentu ; Zakon o zaštiti osobnih podataka ; Zakon o privatnim detektivima ; Zakon o zaštiti od požara ; Zakon o privatnoj zaštiti ; Zakon o žigu ; Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga ; Zakon o tajnosti podataka ; Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ; Zakon o zaštiti i spašavanju ; Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima ; Zakon o industrijskom dizajnu ; Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda ; Zakon o zaštiti tajnosti podataka ; Zakon o zaštiti na radu ; Zakon o obrani
Elektronička građa elektronička građa
16
MSFI : Međunarodni standardi financijskog izvještavanja : Zakon o računovodstvu, Zakon o reviziji, Kontni plan
Zagreb : TEB - Poslovno savjetovanje, 2011
Sadrži i: Zakon o računovodstvu : (Nar. nov., br. 109/07) ; Zakon o reviziji : (Nar. nov., br. 146/05 i 139/08)
Elektronička građa elektronička građa
17
Nekretnine u pravnom prometu - aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse - 2008
Zagreb : Inženjerski biro, 2008
Sadržaj s naljepnice diska: Zakon o javno-privatnom partnerstvu ; Zakon o koncesiajma ; Zakon o šumama ; Zakon o vodama
Elektronička građa elektronička građa
20
Primjena novog Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa
Zagreb : Inženjerski biro, 2008
Sadržaj s naljepnice diska: Zakon o javnoj nabavi ; Uredbe Vlade RH za provedbu novog Zakona o javnoj nabavi
Elektronička građa elektronička građa
Katalog
  • O katalogu
  • Upute
  • Klasifikacijske oznake
  • Predmetni sustav
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.