Od dvojbe do razdvojbe : zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri / uredili Petra Košutar, Mislav Kovačić
Od dvojbe do razdvojbe : zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri / uredili Petra Košutar, Mislav Kovačić
Ostali autori
Košutar, Petra [urednica]
 
Nakladnik
Zagreb : Ibis grafika, 2018
Materijalni opis
XXXIV, 548 str. : ilustr. ; 24 cm
Napomena
Bibliografija iza svakog rada i uz tekst.
Sadrži
Vrste dopuna u bazi hrvatskih glagolskih valencija / Matea Birtić. str. 3-19

AutorBirtić, Matea
NapomenaBibliografija: str. 17-18 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Sinonimija u višerječnim svezama hrvatskoga jezika / Goranka Blagus Bartolec. str. 21-30

AutorBlagus Bartolec, Goranka
NapomenaBibliografija: str. 29-30 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
O jednoj mogućoj koncepciji izrade "razlikovnih rječnika" između bliskih mjesnih govora / Đuro Blažeka. str. 31-43

AutorBlažeka, Đuro
NapomenaBibliografija: str. 42.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Govor između rečenice i sadržaja : opaske o semantici (ne)upravnoga / Dušan Dožudić. str. 45-64

AutorDožudić, Dušan
NapomenaBibliografija: str. 62-63 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Domen primene lekseme kao segment leksičkog značenja / Rajna Dragićević. str. 65-80

AutorDragićević, Rajna
NapomenaBibliografija: str. 79-80 i uz tekst.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
Može li se sve dovesti u pitanje? : (o hrvatskim kolokacijskim svezama i frazemima sa sastavnicom pitanje) / Željka Fink. str. 81-93

AutorFink-Arsovski, Željka
NapomenaBibliografija: str. 92-93 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Platisemija i similisemija u polisemantičkoj strukturi jedne lekseme / Darinka Gortan Premk. str. 95-105

AutorGortan Premk, Darinka
NapomenaBibliografija: str. 105.
Summary.
Jeziksrpski
GrađaČlanakčlanak
 
O brojevima / Jadranka Gvozdanović. str. 107-111

AutorGvozdanović, Jadranka
NapomenaBibliografija: str. 110.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prijedlozi kao rječničke natuknice / Ivana Matas Ivanković. str. 113-125

AutorMatas, Ivana
NapomenaBibliografija: str. 124-125.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Što može reklamna tipografija? : funkcije tipografskoga oblikovanja na primjeru suvremenih hrvatskih reklama / Lucia Miškulin Saletović, Mislava Bertoša. str. 127-142

AutorMiškulin Saletović, Lucia
Ostali autoriBertoša, Mislava
NapomenaBibliografija: str. 141-142.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Kroz leksikologiju i semantiku / Ida Raffaelli. str. 143-159

AutorRaffaelli, Ida
NapomenaBibliografija: str. 157-158 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prozodijska tvorba u hrvatskom jeziku / Ermina Ramadanović, Barbara Kovačević. str. 161-175

AutorRamadanović, Ermina
Ostali autoriKovačević, Barbara
NapomenaBibliografija: str. 173-175 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Simbolika ili arbitrarnost - o brojevima četiri i četrnaest u frazemima (na primjeru češkoga, makedonskoga i hrvatskoga jezika) / Slavomira Ribarova. str. 177-188

AutorRibarova, Slavomira
NapomenaBibliografija: str. 186-187.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Bliskoznačni prefigirani glagoli : konstrukcija značenja i scenariji / Ljiljana Šarić. str. 189-214

AutorŠarić, Ljiljana
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 213-214.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Višestruka ekvivalencija : izazovi i rješenja / Danko Šipka. str. 215-223

AutorŠipka, Danko
NapomenaBibliografija: str. 222-223.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Od kolokacije do frazema / Marija Turk. str. 225-237

AutorTurk, Marija
NapomenaBibliografija: str. 235-237.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Labor omnia vincit : (o radu i radinosti u zoonimnoj frazeologiji) / Ivana Vidović Bolt. str. 239-251

AutorVidović, Ivana
NapomenaBibliografija: str. 249-251.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ajme, naslova! : uzvik, pridjev, prilog i imenica ajme / Jasna Vince. str. 253-268

AutorVince Marinac, Jasna
NapomenaBibliografija: str. 257-268 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Branka i ostala imena s osnovom brani u hrvaskoj antroponimiji / Ankica Čilaš Šimpraga. str. 273-287

AutorČilaš Šimpraga, Ankica
NapomenaBibliografija: str. 284-286 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Približavanje standardu : (napomene o hrvatskom jeziku u 17. stoljeću) / Stjepan Damjanović. str. 289-298

AutorDamjanović, Stjepan
NapomenaBibliografija: str. 297-298.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Rukopisna latinska gramatika Šime Starčevića : prvo čitanje / Šime Demo. str. 299-315

AutorDemo, Šime
NapomenaBibliografija: str. 312-314 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Generativistische Beschreibung ausgewählter prosodischer Alternationen im Neuštokavischen / Georg Holzer. str. 317-325

AutorHolzer, Georg
NapomenaBibliografija: str. 324-325 i uz tekst.
Summary.
Jeziknjemački
GrađaČlanakčlanak
 
O tvorbi imenica i pridjeva u Jurinovoj Slovkinji / Marijana Horvat, Vladimira Rezo. str. 327-343

AutorHorvat, Marijana
Ostali autoriRezo, Vladimira
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 340-343 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Zlatno doba bečke slavistike : od Miklošića do Trubeckoja / Jagoda Jurić-Kappel. str. 345-354

AutorJurić-Kappel, Jagoda
NapomenaBibliografija: str. 353-354.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Preporodno hrvatsko-njemački rječnik Kleines illirisch-deutsches Wörterbuch für die Jugend der Militär-Grenzschulen Ladislava Škrobotha : (1839) / Amir Kapetanović. str. 355-369

AutorKapetanović, Amir
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 368-369.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Naglasak u rukopisnom rječniku Bartola Kašića : (1599) / Mate Kapović. str. 371-384

AutorKapović, Mate
NapomenaBibliografija: str. 383-384 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Profano-sakralno / Pavao Knezović. str. 385-399

AutorKnezović, Pavao
NapomenaBibliografija: str. 398 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Proto-slavic *edro 'kernel, core' and *edro 'bosom' / Ranko Matasović. str. 401-405

AutorMatasović, Ranko
NapomenaBibliografija: str. 404-405 i uz tekst.
Summary.
Jezikengleski
GrađaČlanakčlanak
 
O porijeklu i razvoju kršćanskoga značenja staroslavenske riječi pastyr" / Milica Mikecin. str. 407-420

AutorMikecin, Milica
NapomenaBibliografija: str. 416-419 i uz tekst.
Zusammenfassung.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Čudesa svetoga Jeronima u Troji (u glagoljičnom transitu svetoga Jerolima iz 1508. godine) / Anica Nazor. str. 421-427

AutorNazor, Anica
NapomenaBibliografija: str. 427 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Zajednički slavenski korijeni za nazive posuda i pribora za jelo / Neda Pintarić. str. 429-445

AutorPintarić, Neda
Materijalni opisIustr.
NapomenaBibliografija: str. 444-445 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Slavenski jezici u 17. stoljeću / Dubravka Sesar. str. 447-462

AutorSesar, Dubravka
NapomenaBibliografija: str. 460-461 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
O Veberovoj sintaksi pridjeva : je li Hrabri Zrinski hrabar, a Aleksandar Veliki velik? / Anastazija Vlastelić. str. 463-475

AutorVlastelić, Anastazija
NapomenaBibliografija: str. 473-474 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Animalističke predodžbe ljudske naravi : Cvet vsake mudrosti u hrvatskoglagoljskom Vinodolskom zborniku / Antonija Zaradija Kiš. str. 477-498

AutorZaradija-Kiš, Antonija
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 493-497 i uz tekst.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Jer je Bog tako odredio, da nikad mlađi ne pojede, što stariji ne promisli : hrana u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić / Dubravka Zima. str. 499-512

AutorZima, Dubravka
NapomenaBibliografija: str. 512.
Summary.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Čovjek čovjeku : [pjesma] / Velimir Piškorec. str. 513

AutorPiškorec, Velimir
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Zaslovak / Mislav Kovačić. str. 514-528

AutorKovačić, Mislav
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
Jezik
hrvatski; srpski; srpski; njemački; engleski
Standardni broj
ISBN 9789537997335
Građa
Knjigaknjiga

OD dvojbe do razdvojbe : zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri / uredili Petra Košutar, Mislav Kovačić. - Zagreb : Ibis grafika, 2018. - XXXIV, 548 str. : ilustr. ; 24 cm
Bibliografija iza svakog rada i uz tekst.
ISBN 9789537997335Zaslovak / Mislav Kovačić


Čovjek čovjeku : [pjesma] / Velimir Piškorec


Približavanje standardu : (napomene o hrvatskom jeziku u 17. stoljeću) / Stjepan Damjanović
Bibliografija: str. 297-298. - Summary.


Slavenski jezici u 17. stoljeću / Dubravka Sesar
Bibliografija: str. 460-461 i uz tekst. - Summary.


Vrste dopuna u bazi hrvatskih glagolskih valencija / Matea Birtić
Bibliografija: str. 17-18 i uz tekst. - Summary.


Sinonimija u višerječnim svezama hrvatskoga jezika / Goranka Blagus Bartolec
Bibliografija: str. 29-30 i uz tekst. - Summary.


O jednoj mogućoj koncepciji izrade "razlikovnih rječnika" između bliskih mjesnih govora / Đuro Blažeka
Bibliografija: str. 42. - Summary.


Govor između rečenice i sadržaja : opaske o semantici (ne)upravnoga / Dušan Dožudić
Bibliografija: str. 62-63 i uz tekst. - Summary.


Domen primene lekseme kao segment leksičkog značenja / Rajna Dragićević
Bibliografija: str. 79-80 i uz tekst. - Summary.


Može li se sve dovesti u pitanje? : (o hrvatskim kolokacijskim svezama i frazemima sa sastavnicom pitanje) / Željka Fink
Bibliografija: str. 92-93 i uz tekst. - Summary.


Platisemija i similisemija u polisemantičkoj strukturi jedne lekseme / Darinka Gortan Premk
Bibliografija: str. 105. - Summary.


O brojevima / Jadranka Gvozdanović
Bibliografija: str. 110. - Summary.


Prijedlozi kao rječničke natuknice / Ivana Matas Ivanković
Bibliografija: str. 124-125. - Summary.


Što može reklamna tipografija? : funkcije tipografskoga oblikovanja na primjeru suvremenih hrvatskih reklama / Lucia Miškulin Saletović, Mislava Bertoša
Bibliografija: str. 141-142. - Summary.


Kroz leksikologiju i semantiku / Ida Raffaelli
Bibliografija: str. 157-158 i uz tekst. - Summary.


Prozodijska tvorba u hrvatskom jeziku / Ermina Ramadanović, Barbara Kovačević
Bibliografija: str. 173-175 i uz tekst. - Summary.


Simbolika ili arbitrarnost - o brojevima četiri i četrnaest u frazemima (na primjeru češkoga, makedonskoga i hrvatskoga jezika) / Slavomira Ribarova
Bibliografija: str. 186-187. - Summary.


Bliskoznačni prefigirani glagoli : konstrukcija značenja i scenariji / Ljiljana Šarić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 213-214. - Summary.


Višestruka ekvivalencija : izazovi i rješenja / Danko Šipka
Bibliografija: str. 222-223. - Summary.


Od kolokacije do frazema / Marija Turk
Bibliografija: str. 235-237. - Summary.


Labor omnia vincit : (o radu i radinosti u zoonimnoj frazeologiji) / Ivana Vidović Bolt
Bibliografija: str. 249-251. - Summary.


Ajme, naslova! : uzvik, pridjev, prilog i imenica ajme / Jasna Vince
Bibliografija: str. 257-268 i uz tekst. - Summary.


Branka i ostala imena s osnovom brani u hrvaskoj antroponimiji / Ankica Čilaš Šimpraga
Bibliografija: str. 284-286 i uz tekst. - Summary.


Rukopisna latinska gramatika Šime Starčevića : prvo čitanje / Šime Demo
Bibliografija: str. 312-314 i uz tekst. - Summary.


Generativistische Beschreibung ausgewählter prosodischer Alternationen im Neuštokavischen / Georg Holzer
Bibliografija: str. 324-325 i uz tekst. - Summary.


O tvorbi imenica i pridjeva u Jurinovoj Slovkinji / Marijana Horvat, Vladimira Rezo. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 340-343 i uz tekst. - Summary.


Zlatno doba bečke slavistike : od Miklošića do Trubeckoja / Jagoda Jurić-Kappel
Bibliografija: str. 353-354. - Summary.


Profano-sakralno / Pavao Knezović
Bibliografija: str. 398 i uz tekst. - Summary.


Proto-slavic *edro 'kernel, core' and *edro 'bosom' / Ranko Matasović
Bibliografija: str. 404-405 i uz tekst. - Summary.


O porijeklu i razvoju kršćanskoga značenja staroslavenske riječi pastyr" / Milica Mikecin
Bibliografija: str. 416-419 i uz tekst. - Zusammenfassung.


Zajednički slavenski korijeni za nazive posuda i pribora za jelo / Neda Pintarić. - : Iustr.
Bibliografija: str. 444-445 i uz tekst. - Summary.


O Veberovoj sintaksi pridjeva : je li Hrabri Zrinski hrabar, a Aleksandar Veliki velik? / Anastazija Vlastelić
Bibliografija: str. 473-474 i uz tekst. - Summary.


Animalističke predodžbe ljudske naravi : Cvet vsake mudrosti u hrvatskoglagoljskom Vinodolskom zborniku / Antonija Zaradija Kiš. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 493-497 i uz tekst. - Summary.


Jer je Bog tako odredio, da nikad mlađi ne pojede, što stariji ne promisli : hrana u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić / Dubravka Zima
Bibliografija: str. 512. - Summary.


Čudesa svetoga Jeronima u Troji (u glagoljičnom transitu svetoga Jerolima iz 1508. godine) / Anica Nazor
Bibliografija: str. 427 i uz tekst. - Summary.


Naglasak u rukopisnom rječniku Bartola Kašića : (1599) / Mate Kapović
Bibliografija: str. 383-384 i uz tekst. - Summary.


Preporodno hrvatsko-njemački rječnik Kleines illirisch-deutsches Wörterbuch für die Jugend der Militär-Grenzschulen Ladislava Škrobotha : (1839) / Amir Kapetanović. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 368-369. - Summary.