Dijete i društvo = Child and society : časopis za promicanje prava djeteta / [glavna urednica Dubravka Maleš]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999-2011. - ; 24 cm
Usporedo tekst na hrv. i engl. jeziku. - Od god.6,br.1(2004) nakladnik: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Bibliografija uz neke radove. - Summaries ; Zusammenfasungen. - Izlazi polugodišnje. - Izlazi četiri puta godišnje. - Izlazi tri puta godišnje.
3500686124
2. - 2000


Djeca i nasilje / pripremila Ivanka Stričević
Pripremljeno prema: Children and Violence. Innocenti Digest, 2/1997. - Summary ; Zusammenfassung.


Stresni i traumatski događaji te gubici u dječjoj dobi / Lidija Arambašić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 13 jed. - Summary ; Zusammenfassung.


Neka obilježja života djece u dječjim domovima / Marina Ajduković, Branka Sladović. - : Ilustr.
Bibliografija: 15 jed. - Summary ; Zusammenfassung.


Interakcija djeteta i odraslog kao konstruktivni činitelj razvoja / Mirjana Duran
Bibliografija: 18 jed. - Summary ; Zusammenfassung.


Spolni odgoj u kontekstu prava djeteta / Dubravka Maleš
Bilješka uz tekst ; bibliografija: 30 jed. - Summary ; Zusammenfassung.


Obilježja seksualnog zlostavljanja djece u Hrvatskoj : (1990.-1998.) / Branka Sladović, Olja Družić. - : Ilustr.
Bibliografija: 10 jed. - Summary ; Zusammenfassung.