2005, 13 [Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju]
Godina izdavanja
2005
Građa
serijska publikacija

Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju = journal of International Research Centre for Archeology / uredništvo Vesna Gigardi-Jurkić ... [et al.]. - Pula : Sveučilište u Zagrebu, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 1997- .. - ; 31 cm
Summaries. - Izlazi godišnje.
20304589624
13. - 2005


Kultne građevine Dioklecijanove palače u Splitu / Jerko Marasović, Katja Marasović, Snježana Perojević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Štovanje Binda Neptuna / Sineva Kukoč. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Kult Binda Neptuna u vojsci? / Ljubica Perinić Muratović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Poganska religija Slavena u svjetlu ranosrednjovjekovnih materijalnih nalaza s područja Balkana / Nikos Čausidis. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Jesu li prilozi u grobovima ranog srednjeg vijeka u Dalmaciji posljedica poganskog obreda sahranjivanja / Ante Milošević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Raffigurazioni a carattere simbolico-religioso nell’eta del bronzo nella penisola Italiana / Isabella Damiani. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Como pueden descubrirse unas thermae? : entre el culto y el placer / Isabel Roda. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Mito e culto nell’Histria Romana : alcuni dati dalla produzione iconografica / Maria Teresa Lachin. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Detecting ritual landscape in oral tradition: The case of Rodik-Ajdovščina / Božica Slapšak, Katja Hrobat. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


"Bogovi su na nebu, sa svijetom sve je u redu" / Boris Olujić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Roma, Via Portuense: la necropoli di Vigna Pia, strutture e rituali / Maria Cristina Grossi, Valeria Silva Mellace. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Culti delle acque e romanizzazione nel Piceno meridionale / Maria Raffaella Ciuccarelli, Simonetta Menchelli, Marinella Pasquinucci. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Divinita maschili sulle gemme Dalmate del Museo Archeologico di Venezia / Bruna Nardelli. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Uloga pripadnika rimske vojske u širenju novih kultova u Gornjoj Meziji / Naser Ferri. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Opsik na suvremenim grobovima (prapovijesno-antički prežitak) / Marko Babić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Cults in Roman Istria / Vesna Girardi Jurkić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Antropomorfna figura iz naselja vinkovačke kulture u Orovačkim vinogradima kraj Bjelovara / Goran Jakovljević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Groblje latenske kulture u Zvonimirovu - prilog poznavanju pogrebnih običaja i vjerovanja Tauriska u Podravini / Marko Dizdar. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Sječanje na vrijeme Tritona i Nereida : o vjeri i obredima na antičkim brodovima / Irena Radić Rossi. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


[deposizione della moneta nella tomba : continuita di un rito tra paganesimo e cristianesimo. La]

La deposizione della moneta nella tomba : continuita di un rito tra paganesimo e cristianesimo / Francesca Ceci. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Religious and magical beliefes, funeral gift and writing - a few details from the Roman period in the northern Adriatic hinterland / Iva Mikl Curk. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Halštatski religijski fenomeni na tlu Hrvatske / Hrvoje Potrebica. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Luoghi di Culto e santuari della Sardegna Nuragica / Anna Depalmas. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Odnos sveti Vid - Svantovid na istočnoj obali Jadrana / Tonči Burić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Biskupska sjedišta u provinciale vetus / Ante Škegro. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Gospodarsko značenje antičke Senije / Miroslav Glavičić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Pijenje vina i kult boga Libera i nalazi iz Poetovije / Verena Vidrih Perko, Mojca Vomer Gojković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Keramika s kultnim motivima iz Poetovija / Ivan Žižek. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


[Cult of Sabasius in Pula. The]

The Cult of Sabasius in Pula / Kristina Džin. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Iuno Feronia in Histria / Chiara D'Inca. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Divinita Femminilia ad Aquileia / Annalisa Giovannini. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Duhovni život nositelja kulture polja sa žarama / Ivančica Pavišić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Porečki Herkules / Vladimir Kovačić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Carski kult u Zadru / Kornelija A. Giunio. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


[Cult of Neptune and Venus on Brijuni. The]

The Cult of Neptune and Venus on Brijuni / Vlasta Begović Dvoržak, Ivančica Dvoržak Schrunk. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Merkur boca iz Arheološkog muzeja Istre u Puli / Ivo Fadić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Štovanje Silvana i Dijane, Libera i Libere u Dardaniji / Exhlale Dobruna-Salihu. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


O kultu Jupitera i Junone na području Siska / Ante Rendić-Miočević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Rimski kultovi u Sisciji / Marija Buzov. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


[iconography of the Dioscuri on a sarcophagus from Siscia. The]

The iconography of the Dioscuri on a sarcophagus from Siscia / Branka Migotti. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Kult Afrodite i Venere na tadašnjoj hrvatrskoj obali / Marin Zaninović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Summary.


Alessandro Magno e Pola: note a proposito di CIL V6 / Carlo Franco. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.


Lorun-Loron (Poreč - Parenzo, Istria). Un complesso costiero di eta romana nell'agro parentino: la campagna di ricerca 2004. / M.-B. Carre, V. Kovačić, A. Marchiori, G. Rosada, F. Tassaux. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst; Bibliografija na kraju teksta. - Sažetak.

Katalog
  • O katalogu
  • Upute
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.