Hrvatska izvan domovine : zbornik radova predstavljenih na prvom Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Zagrebu 23. - 26. lipnja 2014. / urednici Marin Sopta, Franjo Maletić, Josip Bebić
Hrvatska izvan domovine : zbornik radova predstavljenih na prvom Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Zagrebu 23. - 26. lipnja 2014. / urednici Marin Sopta, Franjo Maletić, Josip Bebić
Autor
Hrvatski iseljenički kongres (1 ; 2014 ; Zagreb)
Ostali autori
Sopta, Marin [urednik]
 
 
Bebić, Josip [urednik]
Nakladnik
Materijalni opis
643 str. : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm
Napomena
Od 2. sv. izlazi kao serijska publikacija.
 
Bibliografija iza svakog rada.
Sadrži
Hrvatsko iseljeništvo i hrvatski identitet : 1945.-1990. / Luka Budak. str. 29-37

AutorBudak, Luka
NapomenaBibliografija: str. 37.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Organizacijsko okupljanje dijaspore / Branko Salaj. str. 39-42

AutorSalaj, Branko
Materijalni opisIlustr.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Današnje stanje izvandomovinstva i potrebe za zdravom cjelovitošću hrvatskoga korpusa / Šimun Šito Ćorić. str. 43-46

AutorĆorić, Šimun-Šito
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Institucionalni odnos Republike Hrvatske prema hrvatskom iseljeništvu / Antun Babić. str. 47-56

AutorBabić, Antun, politolog
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prema odgovornoj politici povratništva / Marin Sopta. str. 57-63

AutorSopta, Marin
NapomenaGraf. prikazi.
Bibliografija: str. 63.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Integrativna uloga i djelovanje Hrvatske inozemne pastve u hrvatskom iseljeništvu / Josip Bebić. str. 65-66

AutorBebić, Josip, svećenik 1948-
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Globalna umreženost hrvatske dijaspore i jačanje kapaciteta za razvitak / Vlado Šakić. str. 67-70

AutorŠakić, Vlado
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Veliki iseljenički valovi Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća / Anđelko Akrap i Marin Strmota. str. 71-78

AutorAkrap, Anđelko
Ostali autoriStrmota, Marin
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 77-78.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatska - društvo znanja : mit ili realnost / Dragan Primorac. str. 81-82

AutorPrimorac, Dragan
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Mobilnost kvalificirane radne snage i uključivanje dijaspore - politike i prakse u Hrvatskoj / Caroline Hornstein Tomić i Borna Pleše. str. 83-87

AutorHornstein Tomić, Caroline
Ostali autoriPleše, Borna
NapomenaBibliografija: str. 87.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
The Croatian Academy of America and the role of Croatian intellectuals in the Diaspora / John P. Kraljic. str. 89-95

AutorKraljić, John Peter
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikengleski
GrađaČlanakčlanak
 
Aktivnosti Zaklade hrvatskih studija u Australiji na potpori i promicanju istraživačkih djelatnosti povezanih s Hrvatskom i Hrvatima : (1984.-2014.) / Danijel Džino. str. 97-101

AutorDzino, Danijel
NapomenaBibliografija: str. 100-101 i uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ugledni hrvatski znanstvenici u dijaspori / Janko Herak. str. 103-104

AutorHerak, Janko, fizičar
Materijalni opisIlustr.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatsko iseljeništvo : izazovi i perspektive geopolitičke integracije u multipolarnome svijetu / Jure Vujić. str. 107-113

AutorVujić, Jure
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 113 i uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski informativni centar (HIC) / Ante Beljo. str. 115-126

AutorBeljo, Ante
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski iseljenici kao promotori Hrvatske u svijetu / Božo Skoko. str. 127-132

AutorSkoko, Božo
NapomenaBibliografija: str. 132.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Geneza i modifikacije ideje o hrvatskomu miru / Wolfy Krašić. str. 133-147

AutorKrašić, Wolfy
NapomenaBibliografija: str. 147 i uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Muzej hrvatskog iseljeništva - od ideje do stvaranja / Tuga Tarle. str. 149-154

AutorTarle, Tuga
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Značaj sudjelovanja hrvatskih iseljenika u Domovinskom ratu / Ivica Tolić i Ante Nazor. str. 155-156

AutorTolić, Ivica
Ostali autoriNazor, Ante, ml.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
The continuation of a diaspora through the maintenance of a Croatian diaspora consciousness among second generation Croatians in Sydney / Vice John Batarelo. str. 159-166

AutorBatarelo, John Vice
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 166.
Jezikengleski
GrađaČlanakčlanak
 
Republika Hrvatska u očima iseljenika : komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustava i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika / Rebeka Mesarić Žabčić. str. 167-172

AutorMesarić Žabčić, Rebeka
NapomenaBibliografija: str. 171-172.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Croatian community in Australia : contributions, identity and links with Croatia / Ilija D. Šutalo. str. 173-184

AutorŠutalo, Ilija Denis
NapomenaBibliografija: str. 183-184 i uz tekst.
Jezikengleski
GrađaČlanakčlanak
 
Uloga istaknutih Hrvata u održanju hrvatske zajednice u Zapadnoj Australiji / Tihomir Telišman. str. 185-189

AutorTelišman, Tihomir
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
The market is not enough : moral and economic culture in post-communist Croatia / Stjepo Bartulica. str. 191-199

AutorBartulica, Stjepo
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikengleski
GrađaČlanakčlanak
 
Cronnection : prijedlozi za novi okvir suradnje s hrvatskim iseljeništvom kroz obrazovnu i karijernu mobilnost te društvenu komunikaciju / Ante Lučić i Marija Durakovich. str. 201-203

AutorLučić, Ante, pravnik
Ostali autoriDurakovich, Marija
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Iskazivanje hrvatskoga identiteta nazivom jezika / Diana Stolac. str. 207-215

AutorStolac, Diana
NapomenaBibliografija: str. 214-215.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
O HIŠAK-u i njegovu doprinosu priznanju hrvatskog kao posebnoga jezika / Vinko Grubišić. str. 217-221

AutorGrubišić, Vinko
NapomenaBibliografija uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski jezik među pripadnicima drugog naraštaja Australaca hrvatskoga podrijetla / Jim Hlavač. str. 223-231

AutorHlavač, Jim
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 230-231.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata / Aleksandra Ščukanec. str. 233-239

AutorŠčukanec, Aleksandra
NapomenaBibliografija: str. 239.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Školstvo i hrvatski jezik - neriješeni problemi Hrvata u Republici Austriji / Marko Lukenda. str. 241-246

AutorLukenda, Marko
NapomenaBibliografija: str. 246.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Tragovi hrvatskoga jezika u jeziku bugarske manjine u Rumunjskoj / Sanja Vulić. str. 247-251

AutorVulić, Sanja
NapomenaBibliografija: str. 250-251.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatska inozemna pastva u domovinskome katoličkom tisku / Mirko Mataušić i Suzana Vrhovski Peran. str. 257-259

AutorMataušić, Mirko Juraj
Ostali autoriVrhovski Peran, Suzana
NapomenaBibliografija: str. 259.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Odnos komunističkih vlasti u Jugoslaviji prema hrvatskom iseljeničkom katoličkom svećenstvu / Miroslav Akmadža. str. 261-273

AutorAkmadža, Miroslav
NapomenaBibliografijske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj - stanje i perspektiva / Adolf Polegubić. str. 275-283

AutorPolegubić, Adolf
NapomenaBibliografija: str. 282-283.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Papine poruke za Svjetski dan selilaca i izbjeglica : (povijesni pregled) / Aldo Sinković. str. 285-287

AutorSinković, Aldo
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Pastoral hrvatskih iseljenika u Republici Sloveniji - stanje i perspektive / Tvrtko Beus i Marko Zadravec. str. 289-300

AutorBeus, Tvrtko
Ostali autoriZadravec, Marko
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Crtice iz problematike opstanka zajednice australskih Hrvata / Josip Anthony Kešina. str. 301

AutorKešina, Josip Anthony
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatska iseljenička dušobrižnička služba : 1962.-1966. / Domagoj Tomas i Loredana Fabijanić. str. 303-314

AutorTomas, Domagoj
Ostali autoriFabijanić, Loredana
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Dijaspora : stanje i problemi : kratki pogled iz Amerike / Jozo Grbeš. str. 315-317

AutorGrbeš, Jozo
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Neke značajke života žena u iseljeništvu u razdoblju između 1880. i Drugoga svjetskoga rata / Helena Burić. str. 333-339

AutorBurić, Helena
NapomenaBibliografija: str. 339.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Stranac ovdje - stranac ondje! : iseljenišvo i mit povratka u suvremenom transnacionalnom društvenom prostoru / Walter Vori Lalich. str. 341-347

AutorLalić, Vori
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvati u djelima njemačkih povjesničara i publicista / Gojko Borić. str. 349-354

AutorBorić, Gojko
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatsko-hrvatski odnosi : Hrvatska i izvandomovinstvo u suvremenom svijetu / Petar Hinić. str. 355-356

AutorHinić, Petar
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Povijesni pregled hrvatskih iseljeničkih društava i organizacija u Čileu od 1874. godine do danas / Marina Perić Kaselj. str. 357-368

AutorPerić Kaselj, Marina
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 367-368.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Oblikovanje etničkih stereotipa i stvaranje konkurentnoga identiteta - austrijski primjer / Iva Čulina. str. 369-380

AutorČulina, Iva
NapomenaBibliografija: str. 379-380 i uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski identitet u globalnom svijetu / Tomislav Sunić. str. 381-382

AutorSunić, Tomislav
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Svjedočanstvo jednog misionara o Hrvatima u Belgiji / Domagoj Novosel. str. 383-385

AutorNovosel, Domagoj
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Regionalne podjele Hrvata u Švicarskoj - imamo domovinu, no nismo složni / Ruža Studer. str. 387-388

AutorStuder, Ruža
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Uloga i važnost hrvatskih nogomentnih klubova u Njemačkoj u očuvanju nacionalnog identiteta / Katarina Pejić. str. 389-390

AutorPejić, Katarina
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Inozemni ured Republike Hrvatske u Münchenu / Josip Pavešić. str. 391-394

AutorPavešić, Josip
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatska politička emigracija u Zapadnoj Njemačkoj i Argentini neposredno nakon Drugoga svjetskog rata / Berislav Jandrić i Marino Manin. str. 395-397

AutorJandrić, Berislav
Ostali autoriManin, Marino
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Utjecaj srbijanske propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća / Ivan Bulić. str. 399-410

AutorBulić, Ivan, povjesničar
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. : primjer kotara Makarska / Ivan Hrstić. str. 411-419

AutorHrstić, Ivan
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatski gospodarski identitet i dijaspora : pogled na razvoj konkurentnosti hrvatskoga hotelijerstva i hrvatske turističke ponude / Saša Poljanec-Borić. str. 423-436

AutorPoljanec-Borić, Saša
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 435-436 i uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Gospodarska situacija u Hrvatskoj, trendovi budućeg razvoja, investicije dijaspore, mogućnosti ulaganja korištenjem fondova EU-a / Marijana Babić. str. 437-446

AutorBabić, Marijana
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 446.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Izvješće o radu Udruge povratnika iz iseljeništva "Ex Diaspora" / Dragica Mikinac. str. 447-448

AutorMikinac, Dragica
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
My personal experience and experiences of many Croatian returnees in integrating into society and doing business in Croatia / Jadranka Matešić Belfranin. str. 449-456

AutorMatešić Belfranin, Jadranka
Jezikengleski
GrađaČlanakčlanak
 
Porez na mirovinu povratnika : zašto otežavamo povratak naših iseljenika, a povratnike tjeramo u emigraciju?! / Nikola Mijatović. str. 457-463

AutorMijatović, Nikola
Materijalni opisIlustr.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Razvoj, obilježja i perspektive posebnoga političkog predstavljanja Hrvata izvan Republike Hrvatske / Jakov Žižić. str. 465-469

AutorŽižić, Jakov
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 469.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Percepcjia Hrvatske u svijetu - uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske / Predrag Haramija i Olivera Jurković Majić. str. 471-485

AutorHaramija, Predrag
Ostali autoriJurković-Majić, Olivera
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 485 i uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
ŽAR mentoring project : supporting the professional development of Croatians in Croatia and the Diaspora / Natasha Levak. str. 487-492

AutorLevak, Natasha
Materijalni opisIlustr.
NapomenaBibliografija: str. 491-492.
Jezikengleski
GrađaČlanakčlanak
 
Iskustvo i poziv hrvatskog iseljeništva / Caroline Spivak. str. 493-494

AutorSpivak, Caroline
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Doprinos izgradnji strategije prema iseljenoj Hrvatskoj / Ratimir Kvaternik i Zdravko Belančić. str. 495-496

AutorKvaternik, Ratimir
Ostali autoriBelančić, Zdravko
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Kratki osvrt na odnose Hrvata u domovini i izvandomovinstvu / Tomislav Đurasović. str. 497-499

AutorĐurasović, Tomislav
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Važnost hrvatskih kulturnih projekata u inozemstvu / Zdenka Weber. str. 515-519

AutorWeber, Zdenka
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatsko-latinoameričke kulturne veze / Željka Lovrenčić. str. 521-523

AutorLovrenčić, Željka
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Književni svijet hrvatskih useljenika u Australiji / Drago Šaravanja. str. 525-529

AutorŠaravanja, Drago
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Mašta i stvaralaštvo, pripovijesti za djecu / Zinka Šarić ; prevela sa španjolskoga Željka Lovrenčić. str. 531-532

AutorSaric Pardo, Zinka
Ostali autoriLovrenčić, Željka [prevoditeljica]
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Bogdan Radica (1904.-1993.) - Hrvat, Europljanin, građanin svijeta : (skica za portret) / Božidar Petrač. str. 533-534

AutorPetrač, Božidar
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Literarni svijet Marice Bodrožić / Vesna Kukavica. str. 535-536

AutorKukavica, Vesna
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Identitetska potraga Irene Vrkljan : uspostava identiteta u djelu književnice Irene Vrkljan / Ozana Ramljak i Katica Jurčević. str. 537-540

AutorRamljak, Ozana
Ostali autoriJurčević, Katica
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić u skandinaviji / Mladen Ibler. str. 541-542

AutorIbler, Mladen
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Ivan Meštrović u Kanadi / Vladimir Bubrin. str. 543-546

AutorBubrin, Vladimir
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Katarina Livljanić - promicateljica hrvatske književne i glazbene baštine / Nevenka Nekić. str. 547-550

AutorNekić, Nevenka
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj u borbi za očuvanje vjerskoga, kulturnog i nacionalnog identiteta / Ivan Čizmić. str. 551-555

AutorČizmić, Ivan
NapomenaBibliografija: str. 555 i uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Gaudeamus - hrvatski časopis na engleskome jeziku i Domovinski rat / Marica Čunčić. str. 557-567

AutorČunčić, Marica
NapomenaBibliografija časopisa Gaudeamus: str. 562-567.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Kroatische Berichte / Stjepan Šulek. str. 569-574

AutorŠulek, Stjepan, novinar
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
 
Prikaz pisanja lista Hrvatska volja : glasilo Hrvata na Orijentu (1949.-1952.) / Lidija Bencetić. str. 575-580

AutorBencetić, Lidija
NapomenaBibliografske bilješke uz tekst.
Jezikhrvatski
GrađaČlanakčlanak
Jezik
hrvatski; engleski; engleski; engleski; engleski; engleski; engleski
Nastavlja se kao
Hrvatska izvan domovine (Zagreb. 2017- .) [Serijska publikacija]
Standardni broj
ISBN 9789532124576
Građa
Knjigaknjiga

HRVATSKI iseljenički kongres (1 ; 2014 ; Zagreb)
Hrvatska izvan domovine : zbornik radova predstavljenih na prvom Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Zagrebu 23. - 26. lipnja 2014. / urednici Marin Sopta, Franjo Maletić, Josip Bebić. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2015. - 643 str. : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm
Od 2. sv. izlazi kao serijska publikacija. - Bibliografija iza svakog rada.
ISBN 9789532124576Kratki osvrt na odnose Hrvata u domovini i izvandomovinstvu / Tomislav Đurasović


Katarina Livljanić - promicateljica hrvatske književne i glazbene baštine / Nevenka Nekić


Izvješće o radu Udruge povratnika iz iseljeništva "Ex Diaspora" / Dragica Mikinac


Globalna umreženost hrvatske dijaspore i jačanje kapaciteta za razvitak / Vlado Šakić


Regionalne podjele Hrvata u Švicarskoj - imamo domovinu, no nismo složni / Ruža Studer


Papine poruke za Svjetski dan selilaca i izbjeglica : (povijesni pregled) / Aldo Sinković


Organizacijsko okupljanje dijaspore / Branko Salaj. - : Ilustr.


Hrvatska - društvo znanja : mit ili realnost / Dragan Primorac


Mašta i stvaralaštvo, pripovijesti za djecu / Zinka Šarić ; prevela sa španjolskoga Željka Lovrenčić


Odnos komunističkih vlasti u Jugoslaviji prema hrvatskom iseljeničkom katoličkom svećenstvu / Miroslav Akmadža
Bibliografijske bilješke uz tekst.


Svjedočanstvo jednog misionara o Hrvatima u Belgiji / Domagoj Novosel
Bibliografske bilješke uz tekst.


Pastoral hrvatskih iseljenika u Republici Sloveniji - stanje i perspektive / Tvrtko Beus i Marko Zadravec
Bibliografske bilješke uz tekst.


Dijaspora : stanje i problemi : kratki pogled iz Amerike / Jozo Grbeš


[Croatian Academy of America and the role of Croatian intellectuals in the Diaspora. The]

The Croatian Academy of America and the role of Croatian intellectuals in the Diaspora / John P. Kraljic
Bibliografske bilješke uz tekst.


Hrvatska politička emigracija u Zapadnoj Njemačkoj i Argentini neposredno nakon Drugoga svjetskog rata / Berislav Jandrić i Marino Manin
Bibliografske bilješke uz tekst.


My personal experience and experiences of many Croatian returnees in integrating into society and doing business in Croatia / Jadranka Matešić Belfranin


Identitetska potraga Irene Vrkljan : uspostava identiteta u djelu književnice Irene Vrkljan / Ozana Ramljak i Katica Jurčević
Bibliografske bilješke uz tekst.


Uloga istaknutih Hrvata u održanju hrvatske zajednice u Zapadnoj Australiji / Tihomir Telišman
Bibliografske bilješke uz tekst.


Cronnection : prijedlozi za novi okvir suradnje s hrvatskim iseljeništvom kroz obrazovnu i karijernu mobilnost te društvenu komunikaciju / Ante Lučić i Marija Durakovich


Porez na mirovinu povratnika : zašto otežavamo povratak naših iseljenika, a povratnike tjeramo u emigraciju?! / Nikola Mijatović. - : Ilustr.


Stranac ovdje - stranac ondje! : iseljenišvo i mit povratka u suvremenom transnacionalnom društvenom prostoru / Walter Vori Lalich. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


O HIŠAK-u i njegovu doprinosu priznanju hrvatskog kao posebnoga jezika / Vinko Grubišić
Bibliografija uz tekst.


Uloga i važnost hrvatskih nogomentnih klubova u Njemačkoj u očuvanju nacionalnog identiteta / Katarina Pejić


[Market is not enough. The]

The market is not enough : moral and economic culture in post-communist Croatia / Stjepo Bartulica
Bibliografske bilješke uz tekst.


Književni svijet hrvatskih useljenika u Australiji / Drago Šaravanja


Literarni svijet Marice Bodrožić / Vesna Kukavica


Inozemni ured Republike Hrvatske u Münchenu / Josip Pavešić


Hrvatski identitet u globalnom svijetu / Tomislav Sunić


Hrvatsko narodno vijeće (HNV) / Ivan Čizmić


Iskustvo i poziv hrvatskog iseljeništva / Caroline Spivak


Hrvatski informativni centar (HIC) / Ante Beljo


Hrvatsko-latinoameričke kulturne veze / Željka Lovrenčić


Kroatische Berichte / Stjepan Šulek


Ivan Meštrović u Kanadi / Vladimir Bubrin


Crtice iz problematike opstanka zajednice australskih Hrvata / Josip Anthony Kešina


Značaj sudjelovanja hrvatskih iseljenika u Domovinskom ratu / Ivica Tolić i Ante Nazor


Priče iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić u skandinaviji / Mladen Ibler


Važnost hrvatskih kulturnih projekata u inozemstvu / Zdenka Weber


Ugledni hrvatski znanstvenici u dijaspori / Janko Herak. - : Ilustr.


Doprinos izgradnji strategije prema iseljenoj Hrvatskoj / Ratimir Kvaternik i Zdravko Belančić


Hrvatsko-hrvatski odnosi : Hrvatska i izvandomovinstvo u suvremenom svijetu / Petar Hinić


Institucionalni odnos Republike Hrvatske prema hrvatskom iseljeništvu / Antun Babić


Današnje stanje izvandomovinstva i potrebe za zdravom cjelovitošću hrvatskoga korpusa / Šimun Šito Ćorić


Muzej hrvatskog iseljeništva - od ideje do stvaranja / Tuga Tarle


Hrvati u djelima njemačkih povjesničara i publicista / Gojko Borić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Integrativna uloga i djelovanje Hrvatske inozemne pastve u hrvatskom iseljeništvu / Josip Bebić


Veliki iseljenički valovi Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća / Anđelko Akrap i Marin Strmota. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 77-78.


Utjecaj srbijanske propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća / Ivan Bulić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Prema odgovornoj politici povratništva / Marin Sopta
Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 63.


Mobilnost kvalificirane radne snage i uključivanje dijaspore - politike i prakse u Hrvatskoj / Caroline Hornstein Tomić i Borna Pleše
Bibliografija: str. 87.


Hrvatsko iseljeništvo : izazovi i perspektive geopolitičke integracije u multipolarnome svijetu / Jure Vujić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 113 i uz tekst.


Hrvatski iseljenici kao promotori Hrvatske u svijetu / Božo Skoko
Bibliografija: str. 132.


Geneza i modifikacije ideje o hrvatskomu miru / Wolfy Krašić
Bibliografija: str. 147 i uz tekst.


[Continuation of a diaspora through the maintenance of a Croatian diaspora consciousness among second generation Croatians in Sydney. The]

The continuation of a diaspora through the maintenance of a Croatian diaspora consciousness among second generation Croatians in Sydney / Vice John Batarelo. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 166.


Republika Hrvatska u očima iseljenika : komparativni prikaz promišljanja, individualnih iskustava i stavova mlađe generacije hrvatskih iseljenika / Rebeka Mesarić Žabčić
Bibliografija: str. 171-172.


Croatian community in Australia : contributions, identity and links with Croatia / Ilija D. Šutalo
Bibliografija: str. 183-184 i uz tekst.


Iskazivanje hrvatskoga identiteta nazivom jezika / Diana Stolac
Bibliografija: str. 214-215.


Hrvatski jezik među pripadnicima drugog naraštaja Australaca hrvatskoga podrijetla / Jim Hlavač. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 230-231.


Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata / Aleksandra Ščukanec
Bibliografija: str. 239.


Školstvo i hrvatski jezik - neriješeni problemi Hrvata u Republici Austriji / Marko Lukenda
Bibliografija: str. 246.


Tragovi hrvatskoga jezika u jeziku bugarske manjine u Rumunjskoj / Sanja Vulić
Bibliografija: str. 250-251.


Hrvatska inozemna pastva u domovinskome katoličkom tisku / Mirko Mataušić i Suzana Vrhovski Peran
Bibliografija: str. 259.


Hrvatsko dušobrižništvo u Njemačkoj - stanje i perspektiva / Adolf Polegubić
Bibliografija: str. 282-283.


Oblikovanje etničkih stereotipa i stvaranje konkurentnoga identiteta - austrijski primjer / Iva Čulina
Bibliografija: str. 379-380 i uz tekst.


Hrvatski gospodarski identitet i dijaspora : pogled na razvoj konkurentnosti hrvatskoga hotelijerstva i hrvatske turističke ponude / Saša Poljanec-Borić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 435-436 i uz tekst.


Gospodarska situacija u Hrvatskoj, trendovi budućeg razvoja, investicije dijaspore, mogućnosti ulaganja korištenjem fondova EU-a / Marijana Babić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 446.


Razvoj, obilježja i perspektive posebnoga političkog predstavljanja Hrvata izvan Republike Hrvatske / Jakov Žižić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 469.


Percepcjia Hrvatske u svijetu - uloga iseljeništva u brendiranju Hrvatske / Predrag Haramija i Olivera Jurković Majić. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 485 i uz tekst.


ŽAR mentoring project : supporting the professional development of Croatians in Croatia and the Diaspora / Natasha Levak. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 491-492.


Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj u borbi za očuvanje vjerskoga, kulturnog i nacionalnog identiteta / Ivan Čizmić
Bibliografija: str. 555 i uz tekst.


Gaudeamus - hrvatski časopis na engleskome jeziku i Domovinski rat / Marica Čunčić
Bibliografija časopisa Gaudeamus: str. 562-567.


Povijesni pregled hrvatskih iseljeničkih društava i organizacija u Čileu od 1874. godine do danas / Marina Perić Kaselj. - : Ilustr.
Bibliografija: str. 367-368.


Neke značajke života žena u iseljeništvu u razdoblju između 1880. i Drugoga svjetskoga rata / Helena Burić
Bibliografija: str. 339.


Bogdan Radica (1904.-1993.) - Hrvat, Europljanin, građanin svijeta : (skica za portret) / Božidar Petrač


Iseljavanje iz Dalmacije od 1921. do 1931. : primjer kotara Makarska / Ivan Hrstić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Hrvatsko iseljeništvo i hrvatski identitet : 1945.-1990. / Luka Budak
Bibliografija: str. 37.


Prikaz pisanja lista Hrvatska volja : glasilo Hrvata na Orijentu (1949.-1952.) / Lidija Bencetić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Hrvatska iseljenička dušobrižnička služba : 1962.-1966. / Domagoj Tomas i Loredana Fabijanić
Bibliografske bilješke uz tekst.


Aktivnosti Zaklade hrvatskih studija u Australiji na potpori i promicanju istraživačkih djelatnosti povezanih s Hrvatskom i Hrvatima : (1984.-2014.) / Danijel Džino
Bibliografija: str. 100-101 i uz tekst.

Katalog
  • O katalogu
  • Upute
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.