Omladina i politika : jugoslavenska omladina između političke apatije i autonomnog političkog subjektiviteta : zbornik radova / Jordan Aleksić...[et al.]

OMLADINA i politika : jugoslavenska omladina između političke apatije i autonomnog političkog subjektiviteta : zbornik radova / Jordan Aleksić...[et al.]. - Split : Marksistički centar Međuopćinske konferencije SKH za Dalmaciju, 1988. - 286 str. ; 24 cm