Knj.12 (1961) [Zbornik zaštite spomenika : Recueil des travaux sur la protection des monuments historiques]
Godina izdavanja
1961
Građa
serijska publikacija

Zbornik zaštite spomenika / [odgovorni urednik Vlado Mađarić] : Recueil des travaux sur la protection des monuments historiques. - Beograd : Savezni institut za zaštitu spomenika kulture, 1950-____. - : ilustr. ; 27 cm
Lat. i ćir. - Sažeci na francuskom. - Izlazi godišnje.
40600076024
12. - 1961


Razmena konzervatora sa NR Bugarskom / Nadežda Pešić


Dokumentacija konzervatorskih radova na spomeničkim predmetima iz oblasti primenjene umetnosti, arheologije i etnologije / Mihailo Vunjak. - ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba : obaveze i mere koje treba preduzeti u cilju izvršenja Konvencije / Rajko Anđelić
Bibliografija na kraju teksta.


Nastavak rada na ispitivanju i proučavanju starih kamenih mostova / Nadežda Katanić. - : ilustr.
Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Crkva-tvrđava u Suđurađu na Šipanu : građa za konzervatorsku dokumentaciju / Lukša Beritić. - : ilustr.
Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


O tehnici gamzigradskih mozaika / Rajko Sikimić. - : ilustr.
Ćir. - Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Njega jednog arheološkog spomenika : (uz radove na Varždinskim Toplicama) / Aleksandra Faber. - : ilustr.
Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Konzervatorsko-urbanistički problemi Dubrovnika : Dubrovački Lazareti / Slavomir Benić. - : ilustr.
Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Konzervatorska dokumentacija o arhitekturi manastira Resave / Slobodan Nenadović. - : ilustr.
Ćir. - Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Sprovođenje opšteg zakona o zaštiti spomenika kulture na sektoru arhivske građe,a po pitanju registracije, evidencije i dokumentacije arhivalija kao spomenika kulture / Franjo Biljan
Bibliografske bilješke uz tekst.


Registracija, evidencija i dokumentacija spomenika kulture u muzejima od strane zaštite / Nada Andrejevi-Kun
Ćir. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Registrovanje spomenika kulture i vođenje evidencijemo poslovima zaštite kod zavoda za zaštitu spomenika kulture / Miodrag Maksimović
Ćir. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Šempeter i problematika njegove zaštite / Peter Petru. - : ilustr.
Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Savremena konzervacija arheoloških spomenika kao sinteza istraživačkih radova / Gordana Cvetković-Tomašević. - : ilustr.
Biliografske bilješke uz tekst.


Povodom prodaje i ustupanja na korištenje spomenika kulture u društvenoj svojini privatnim licima / Miodrag Maksimović. - : ilustr.
Ćir.


Qualche nota sugli affreschi e sulla tecnica del loro resturo = Neke napomene o freskama i o tehnici nihove restauracije / Michelangelo Muraro
Tekst usporedo na tal. i srp. jeziku.


Dokumentacija konzervatorskih radova iz oblasti slika / Milorad Medić. - : ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Dokumentacija arhitektonskih spomenika / Milka Čanak-Medić. - : ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Evidencija spomenika kulture / rade Vlkov
Ćir. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Pisan i štampan materijal kao spomenik kulture i njegovo registrovanje / Vladimir Pitović
Bibliografske bilješke uz tekst.


Zaštita žive prirode u sastavu urbanističkog nasleđa / Branko Maksimović. - : ilustr.
Ćir.


Zaštita spomenika kulture i uloga štampe / Mustafa Karahasan
Bibliografija na kraju teksta.


Rezultati ankete o stanju iproblemima u radu službe zaštite na evidenciji i dokumentaciji spomenika kulture / Branka Skakić


O zaštiti seoske kuće / Ranko Findrik. - : ilustr.
Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Rezultati konzervatorskih ispitivanja i radova na gradu Zvečanu / Ivan M. Zdravković. - : ilustr.
Ćir. - Biliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Savetovanje o radu službe zaštite na registrovanju, evidenciji i dokumentaciji spomenika kulture : (održano u Dubrovniku 5-7.decembra 1960. godine)


Međunarodni studijski centar za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara u Rimu : Prva generalna skupština Ventra od 14. do 16. decembra 1960. godine / Mihailo Vunjak
Bibliografske bilješke uz tekst.

Katalog
  • O katalogu
  • Upute
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2020. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.