Sv.11 (1990) [Građa i prilozi za povijest Dalmacije]
Godina izdavanja
1990
Građa
Tematski brojtematski broj

Građa i prilozi za povijest Dalmacije / [urednica Nataša Bajić-Žarko]. - Split : Povijesni arhiv, 1977- .. - ; 24 cm
Promjene urednika. - Od sv. 9(1977) izdavač: Historijski arhiv; od sv. 12(1996)- sv. 13(1997): Povijesni arhiv. - Sv. 9(1977) - sv. 11(1990) izišli u nakladničkoj cjelini: Izdanje Historijskog arhiva u Splitu čiju numeraciju preuzima i nastavlja; sv. 12(1996) u: Izdanje Povijesnog arhiva u Splitu (napomena preuzeta iz NSK). - Opis prema [sv.]12(1996). - Izlazi godišnje.
20302586224
11. - 1990


Građa o srednjedalmatinskom području u arhivu korčulanske obitelji Arneri / Foretić Vinko


Primjer korisnosti tzv. "nevažne" arhivske građe za rješavanje prijepornih znanstvenih pitanja / Zelić Bučan Benedikta
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sommario.


Povijest trogirske obitelji Babić-Nutrizio / Babić Ivo, Duplančić Arsen. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Vrijednost arhivske građe za etnosociološka proučavanja / Čulinović Konstantinović Vesna. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Splitska arhivska građa XIV-XVI stoljeća kao izvor za ekonomsku povijest Dalmacije / Raukar Tomislav
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa o revolucionarnom radničkom pokretu, narodnooslobodilačkoj borbi i izgradnji socijalizma na srednjodalmatinskom području / Sabolić Vladimir
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa na području Historijskog arhiva u Splitu kao izvor za povijest likovne umjetnosti i zaštite spomenika / Fisković Cvito
Riassunto.


Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Muzeju revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu (MRNH) / Benyovsky Lucija
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Arhivu Jugoslavije / Župančić Tonka, Miličević Milica
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa u biblioteci Arheološkog muzeja u Splitu / Anzulović Neda. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa srednjodalmatinskih parobrodarskih i brodograđevnih poduzeća u Historijskom arhivu u Rijeci / Crnković Nikola
Bibliografske bilješke uz tekst.


Zaštita arhivske građe po srednjovjekovnom splitskom statutu i par napomena o važnosti arhivskog istraživanja za pravnopovijesnu znanost / Cvitanić Antun
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Nekoliko podataka o Splitu u kotorskim notarskim knjigama XV i XVI stoljeća / Milošević Miloš
Bibliografske bilješke uz tekst.


Matične knjige iz župskih ureda na području srednje Dalmacije / Božić Bužančić Danica, Bajić Žarko Nataša
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa u Arhivu JAZU o srednjodalmatinskom području / Košćak Vladimir
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska zbirka Naučne biblioteke u Splitu / Bošnjak Dubravka
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska zbirka Muzeja grada Splita / Diana Deša
Bibliografske bilješke uz tekst.


Problematika arhivsko registraturne građe na području nadležnosti Historijskog arhiva u Splitu / Ćurin Petar


Arhivska građa za noviju povijest srednjodalmatinskog područja u Arhivu Hrvatske / Paver Josipa


Arhivska građa za istoriju srednje Dalmacije u Arhivima Bosne i Hercegovine / Madžar Božo


Split i srednja Dalmacija u arhivskoj građi dubrovačkog Arhiva / Kapović Mato


Arhivska građa na turskom jeziku za područje srednje Dalmacije / Spaho Fehim


Stanje i preduvjeti za bolju zaštitu arhivske građe u srednjodalmatinskoj regiji / Nada Jaman


Starija arhivska građa za povijest srednjodalmatinskog područja u fondovima i zbirkama Arhiva Hrvatske / Modrušan Martin


Uz idejni projekat zgrade Historijskog arhiva u Splitu / Krstulović Vladimir. - : Ilustr.


Povijesno-arhitektonska i arheološka građa u Arhivu Ejnar Dyggve u Splitu / Marasović Tomislav


Sumarni inventar fonda "I gimnazija Split" / Tvrdić Gordana
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed.


Građa u Ratnom arhivu Beča kao izvor za proučavanje fortifikacija u srednjoj Dalmaciji / Piplović Stanko
Bibliografija: 7 jed.


Arhivska građa za srednjodalmatinsko područje u Historijskom arhivu u Zadru / Usmiani Ante
Bibliografija: 16 jed.


Arhivsko gradivo za območje Historijskega arhiva v Splitu v Arhivu Republike Slovenije / Umek Ema
Str. 64-67: Popis gradiva v fondu.


Vrijednost arhivske građe na području Historijskog arhiva u Splitu kao izvor za proučavanje života i običaja stanovništva / Bezić Božanić Nevenka
Bibliografija: 80 jed. - Summary.


Arhivska građa u bečkim arhivima o Splitu i njegovu gravitacijskom području / Obad Stijepo. - : Ilustr.
Str. 173: Prilog. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Važnost arhivskih fondova Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara te građe u crkvenim i privatnim arhivima otoka / Petrić Marinko
Str. 263-274: Inventari fondova. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Saopćenje o arhivskoj građi za srednjodalmatinsko područje koja se čuva u Arhivu Instituta za suvremenu povijest Hrvatske u Zagrebu od 1918. do 1945. / Feldman Ana


Zaštita arhivske građe u Dalmaciji u vrijeme NOB-a od 1941. do 1945. godine / Kovač Tatjana
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa društveno-političkih organizacija srednjodalmatinskog područja 1945-1950. godina u Arhivu Instituta za suvremenu povijest Hrvatske u Zagrebu / Kremzir Nedeljka