Sv.11 (1990) [Građa i prilozi za povijest Dalmacije]
Nalazi se u Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Sv.11 (1990)
Godina izdavanja 1990
Predmetna odrednica arhivsko gradivo - Dalmacija - pregled
arhivsko gradivo - zaštita - Dalmacija
Sadrži Stanje i preduvjeti za bolju zaštitu arhivske građe u srednjodalmatinskoj regiji / Nada Jaman. str. 7-12 [Članak]
Uz idejni projekat zgrade Historijskog arhiva u Splitu / Krstulović Vladimir. str. 13-17 [Članak]
Splitska arhivska građa XIV-XVI stoljeća kao izvor za ekonomsku povijest Dalmacije / Raukar Tomislav. str. 21-24 [Članak]
Arhivska građa u Arhivu JAZU o srednjodalmatinskom području / Košćak Vladimir. str. 25-33 [Članak]
Starija arhivska građa za povijest srednjodalmatinskog područja u fondovima i zbirkama Arhiva Hrvatske / Modrušan Martin. str. 35-42 [Članak]
Arhivska građa za noviju povijest srednjodalmatinskog područja u Arhivu Hrvatske / Paver Josipa. str. 43-49 [Članak]
Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Arhivu Jugoslavije / Župančić Tonka, Miličević Milica. str. 51-61 [Članak]
Arhivsko gradivo za območje Historijskega arhiva v Splitu v Arhivu Republike Slovenije / Umek Ema. str. 63-67 [Članak]
Arhivska građa za istoriju srednje Dalmacije u Arhivima Bosne i Hercegovine / Madžar Božo. str. 69-72 [Članak]
Arhivska građa na turskom jeziku za područje srednje Dalmacije / Spaho Fehim. str. 73-81 [Članak]
Arhivska građa za srednjodalmatinsko područje u Historijskom arhivu u Zadru / Usmiani Ante. str. 83-93 [Članak]
Split i srednja Dalmacija u arhivskoj građi dubrovačkog Arhiva / Kapović Mato. str. 95-100 [Članak]
Nekoliko podataka o Splitu u kotorskim notarskim knjigama XV i XVI stoljeća / Milošević Miloš. str. 101-105 [Članak]
Građa o srednjedalmatinskom području u arhivu korčulanske obitelji Arneri / Foretić Vinko. str. 107-124 [Članak]
Arhivska građa srednjodalmatinskih parobrodarskih i brodograđevnih poduzeća u Historijskom arhivu u Rijeci / Crnković Nikola. str. 125-140 [Članak]
Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Muzeju revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu (MRNH) / Benyovsky Lucija. str. 141-155 [Članak]
Saopćenje o arhivskoj građi za srednjodalmatinsko područje koja se čuva u Arhivu Instituta za suvremenu povijest Hrvatske u Zagrebu od 1918. do 1945. / Feldman Ana. str. 157-163 [Članak]
Arhivska građa društveno-političkih organizacija srednjodalmatinskog područja 1945-1950. godina u Arhivu Instituta za suvremenu povijest Hrvatske u Zagrebu / Kremzir Nedeljka. str. 165-168 [Članak]
Arhivska građa u bečkim arhivima o Splitu i njegovu gravitacijskom području / Obad Stijepo. str. 169-173 [Članak]
Građa u Ratnom arhivu Beča kao izvor za proučavanje fortifikacija u srednjoj Dalmaciji / Piplović Stanko. str. 175-178 [Članak]
Zaštita arhivske građe po srednjovjekovnom splitskom statutu i par napomena o važnosti arhivskog istraživanja za pravnopovijesnu znanost / Cvitanić Antun. str. 181-189 [Članak]
Arhivska građa na području Historijskog arhiva u Splitu kao izvor za povijest likovne umjetnosti i zaštite spomenika / Fisković Cvito. str. 191-197 [Članak]
Vrijednost arhivske građe na području Historijskog arhiva u Splitu kao izvor za proučavanje života i običaja stanovništva / Bezić Božanić Nevenka. str. 199-205 [Članak]
Vrijednost arhivske građe za etnosociološka proučavanja / Čulinović Konstantinović Vesna. str. 207-215 [Članak]
Arhivska građa u biblioteci Arheološkog muzeja u Splitu / Anzulović Neda. str. 217-226 [Članak]
Arhivska zbirka Naučne biblioteke u Splitu / Bošnjak Dubravka. str. 227-231 [Članak]
Arhivska zbirka Muzeja grada Splita / Diana Deša. str. 233-237 [Članak]
Povijesno-arhitektonska i arheološka građa u Arhivu Ejnar Dyggve u Splitu / Marasović Tomislav. str. 239-241 [Članak]
Arhivska građa o revolucionarnom radničkom pokretu, narodnooslobodilačkoj borbi i izgradnji socijalizma na srednjodalmatinskom području / Sabolić Vladimir. str. 243-250 [Članak]
Važnost arhivskih fondova Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara te građe u crkvenim i privatnim arhivima otoka / Petrić Marinko. str. 255-274 [Članak]
Matične knjige iz župskih ureda na području srednje Dalmacije / Božić Bužančić Danica, Bajić Žarko Nataša. str. 275-286 [Članak]
Sumarni inventar fonda "I gimnazija Split" / Tvrdić Gordana. str. 287-308 [Članak]
Zaštita arhivske građe u Dalmaciji u vrijeme NOB-a od 1941. do 1945. godine / Kovač Tatjana. str. 309-314 [Članak]
Problematika arhivsko registraturne građe na području nadležnosti Historijskog arhiva u Splitu / Ćurin Petar. str. 315-319 [Članak]
Primjer korisnosti tzv. "nevažne" arhivske građe za rješavanje prijepornih znanstvenih pitanja / Zelić Bučan Benedikta. str. 321-327 [Članak]
Povijest trogirske obitelji Babić-Nutrizio / Babić Ivo, Duplančić Arsen. str. 329-345 [Članak]
Građa Tematski brojtematski broj

Građa i prilozi za povijest Dalmacije / [urednica Nataša Bajić-Žarko]. - Split : Povijesni arhiv, 1977- .. - ; 24 cm
Promjene urednika. - Od sv. 9(1977) izdavač: Historijski arhiv; od sv. 12(1996)- sv. 13(1997): Povijesni arhiv. - Sv. 9(1977) - sv. 11(1990) izišli u nakladničkoj cjelini: Izdanje Historijskog arhiva u Splitu čiju numeraciju preuzima i nastavlja; sv. 12(1996) u: Izdanje Povijesnog arhiva u Splitu (napomena preuzeta iz NSK). - Opis prema [sv.]12(1996). - Izlazi godišnje.
20302586224
11. - 1990


Građa o srednjedalmatinskom području u arhivu korčulanske obitelji Arneri / Foretić Vinko


Primjer korisnosti tzv. "nevažne" arhivske građe za rješavanje prijepornih znanstvenih pitanja / Zelić Bučan Benedikta
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sommario.


Povijest trogirske obitelji Babić-Nutrizio / Babić Ivo, Duplančić Arsen. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Vrijednost arhivske građe za etnosociološka proučavanja / Čulinović Konstantinović Vesna. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Splitska arhivska građa XIV-XVI stoljeća kao izvor za ekonomsku povijest Dalmacije / Raukar Tomislav
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa o revolucionarnom radničkom pokretu, narodnooslobodilačkoj borbi i izgradnji socijalizma na srednjodalmatinskom području / Sabolić Vladimir
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa na području Historijskog arhiva u Splitu kao izvor za povijest likovne umjetnosti i zaštite spomenika / Fisković Cvito
Riassunto.


Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Muzeju revolucije naroda Hrvatske u Zagrebu (MRNH) / Benyovsky Lucija
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Arhivu Jugoslavije / Župančić Tonka, Miličević Milica
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa u biblioteci Arheološkog muzeja u Splitu / Anzulović Neda. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa srednjodalmatinskih parobrodarskih i brodograđevnih poduzeća u Historijskom arhivu u Rijeci / Crnković Nikola
Bibliografske bilješke uz tekst.


Zaštita arhivske građe po srednjovjekovnom splitskom statutu i par napomena o važnosti arhivskog istraživanja za pravnopovijesnu znanost / Cvitanić Antun
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Nekoliko podataka o Splitu u kotorskim notarskim knjigama XV i XVI stoljeća / Milošević Miloš
Bibliografske bilješke uz tekst.


Matične knjige iz župskih ureda na području srednje Dalmacije / Božić Bužančić Danica, Bajić Žarko Nataša
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa u Arhivu JAZU o srednjodalmatinskom području / Košćak Vladimir
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska zbirka Naučne biblioteke u Splitu / Bošnjak Dubravka
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska zbirka Muzeja grada Splita / Diana Deša
Bibliografske bilješke uz tekst.


Problematika arhivsko registraturne građe na području nadležnosti Historijskog arhiva u Splitu / Ćurin Petar


Arhivska građa za noviju povijest srednjodalmatinskog područja u Arhivu Hrvatske / Paver Josipa


Arhivska građa za istoriju srednje Dalmacije u Arhivima Bosne i Hercegovine / Madžar Božo


Split i srednja Dalmacija u arhivskoj građi dubrovačkog Arhiva / Kapović Mato


Arhivska građa na turskom jeziku za područje srednje Dalmacije / Spaho Fehim


Stanje i preduvjeti za bolju zaštitu arhivske građe u srednjodalmatinskoj regiji / Nada Jaman


Starija arhivska građa za povijest srednjodalmatinskog područja u fondovima i zbirkama Arhiva Hrvatske / Modrušan Martin


Uz idejni projekat zgrade Historijskog arhiva u Splitu / Krstulović Vladimir. - : Ilustr.


Povijesno-arhitektonska i arheološka građa u Arhivu Ejnar Dyggve u Splitu / Marasović Tomislav


Sumarni inventar fonda "I gimnazija Split" / Tvrdić Gordana
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 5 jed.


Građa u Ratnom arhivu Beča kao izvor za proučavanje fortifikacija u srednjoj Dalmaciji / Piplović Stanko
Bibliografija: 7 jed.


Arhivska građa za srednjodalmatinsko područje u Historijskom arhivu u Zadru / Usmiani Ante
Bibliografija: 16 jed.


Arhivsko gradivo za območje Historijskega arhiva v Splitu v Arhivu Republike Slovenije / Umek Ema
Str. 64-67: Popis gradiva v fondu.


Vrijednost arhivske građe na području Historijskog arhiva u Splitu kao izvor za proučavanje života i običaja stanovništva / Bezić Božanić Nevenka
Bibliografija: 80 jed. - Summary.


Arhivska građa u bečkim arhivima o Splitu i njegovu gravitacijskom području / Obad Stijepo. - : Ilustr.
Str. 173: Prilog. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Važnost arhivskih fondova Centra za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara te građe u crkvenim i privatnim arhivima otoka / Petrić Marinko
Str. 263-274: Inventari fondova. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Saopćenje o arhivskoj građi za srednjodalmatinsko područje koja se čuva u Arhivu Instituta za suvremenu povijest Hrvatske u Zagrebu od 1918. do 1945. / Feldman Ana


Zaštita arhivske građe u Dalmaciji u vrijeme NOB-a od 1941. do 1945. godine / Kovač Tatjana
Bibliografske bilješke uz tekst.


Arhivska građa društveno-političkih organizacija srednjodalmatinskog područja 1945-1950. godina u Arhivu Instituta za suvremenu povijest Hrvatske u Zagrebu / Kremzir Nedeljka

Katalog
  • O katalogu
  • Upute
Knjige
Zaštićeno autorskim pravom ©1999.-2019. Knjižnice grada Zagreba i VIVaInfo d.o.o. Sva prava pridržana.
Impresum | Politika privatnosti