Arhivska građa o NOB-u na području sjeverozapadne Hrvatske / Ljiljana Modrić, Ana Feldman
Autor
Modrić, Ljiljana
Ostali autori
Godina izdavanja
1976
Jezik
hrvatski
Građa
izlaganje sa znanstvenog skupa

Modrić, Ljiljana

Arhivska građa o NOB-u na području sjeverozapadne Hrvatske / Ljiljana Modrić, Ana Feldman