Božić-Bužančić zbornik : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Danice Božić-Bužančić / [urednica Nataša Bajić-Žarko]
Ostali autori
Nalazi se u
Nakladnik
Split : Povijesni arhiv, 1996
Materijalni opis
Str. 940 : ilustr.
Napomena
Tekst na više jezika.
 
Summaries.
Građa
Tematski brojtematski broj

Građa i prilozi za povijest Dalmacije / [urednica Nataša Bajić-Žarko]. - Split : Povijesni arhiv, 1977- .. - ; 24 cm
Promjene urednika. - Od sv. 9(1977) izdavač: Historijski arhiv; od sv. 12(1996)- sv. 13(1997): Povijesni arhiv. - Sv. 9(1977) - sv. 11(1990) izišli u nakladničkoj cjelini: Izdanje Historijskog arhiva u Splitu čiju numeraciju preuzima i nastavlja; sv. 12(1996) u: Izdanje Povijesnog arhiva u Splitu (napomena preuzeta iz NSK). - Opis prema [sv.]12(1996). - Izlazi godišnje.
20302586224 BOŽIĆ-Bužančić zbornik : zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Danice Božić-Bužančić / [urednica Nataša Bajić-Žarko]
12. - Split : Povijesni arhiv. - Str. 940 : ilustr.
Tekst na više jezika. - Summaries.


Onaj trenutak rata / Stanislava Adamić


Neke značajke hrvatskoga katolicizma u XVIII. stoljeću / Vicko Kapitanović
Ulomak iz neobjavljenog rukopisa Suvremena hrvatska crkvena povijest. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Otvaranje Zlatnih vrata Dioklecijanove palače u Splitu / Cvito Fisković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Bilješke o dosadašnjim poslovima na sređivanju i izradbi inventara arhiva Prvostolnog kaptola u Splitu / Benedikta Zelić-Bučan
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Dioklecijanova palača u Splitu početkom XX. stoljeća / Stanko Piplović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Europsko državno bankarstvo u XVII. i XVIII. stoljeću i bankarske prilike u Dalmaciji / Ivan Pederin
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Hvarska obitelj Bučić i njezin arhiv / Joško Kovačić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Liturgijski predmeti splitskih crkava u Bogatstvu i uboštvu Jerolima Kavanjina / Deša Diana
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Novootkrivena freska na pozornici hvarskog kazališta / Mirjana Kolumbić-Šćepanović. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Oblikovanje arhivskoga fonda na primjeru Arhiva stare Splitske općine / Josip Kolanović
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Splitski kaštel i novi prilozi topografiji samostana Svete Klare u Splitu / Perislav Petrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Svjetlo mistike na starohrvatskim kamenim spomenicima VII. i VIII. stoljeća / Magdalena Dragičević. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Predromanički fragmenti iz Marine kod Trogira s ekskursom o ranosrednjovjekovnoj skulpturi iz vremena kneza Muncimira / Ivo Babić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Grb Dubrovačke Republike : (povijesni prikaz) / Ivan Mustać. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Splitska kreditna trgovina XIV. stoljeća / Tomislav Raukar. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Gospodarski odnosi i otkup kolona Vinišća te nekih susjednih sela na trogirskom primorju / Ivan Pažanin. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Splićani u Veneciji od XIV. do XVIII. stoljeća / Lovorka Čoralić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Zlatno doba bračkog jedrenjaštva / Šime Peričić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Pučanstvo splitskih predgrađa Lučca i Manuša u drugoj polovici XVIII. stoljeća / Arsen Duplančić
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Le impressioni su Danica Bozic-Buzancic / Gabriele Cavezzi
Sažetak.


Neptunov trozub obitelji Garanjin / Radovan Vidović
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Arhiv župe stolne crkve u Splitu / Benedikta Zelić-Bučan
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Crtice iz povijesti hrvatske heraldike / Frano Glavina
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Sjećanje na splitske dućane / Frano Baras
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Društveni sastav pristaša i protivnika ilirizma u Dalmaciji / Stijepo Obad
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Puške od smriča / Maja Bošković-Stulli
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Pravila Bratovštine svetoga Staša u Splitu / Milan Ivanišević
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Evrejskie bankiry v srednevekovoj Dalmacii / Maren Freidenberg
Bibliografske bilješke uz tekst. - Sažetak.


Augustinci na otoku Hvaru / Lelja Dobronić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Splićani akademci Arkadije / Ivan Golub
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Josip Alačević i njegov Tabularium / Krešimir Nemeth
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Dva pisma Stipana Ivičevića banu Josipu Jelačiću / Tomislav Markus
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Kula Tina Ujevića u Vrgorcu / Bosiljka Bezić. - : Ilustr.
Bibliografija: 3 jed. - Summary.


Pužić cowry : amajlija i talisman / Renata Vujnović
Bibliografija: 5 jed. - Summary.


Mletački proglas o splitskom lazaretu / Ljerka Šimunković
Bilješke uz tekst ; bibliografija: 6 jed. - Riassunto.


Običaji i vjerovanja uz rođenje u zapadnom dijelu splitske Zagore / Dinka Alaupović-Gjeldum
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 10 jed. - Summary.


Obrti, usluge i službe na Hvaru u 15. stoljeću / Marinko Petrić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst ; bibliografija: 62 jed. - Riassunto.


Dubrovačka kuća prvih godina 17. stoljeća / Nevenka Bezić-Božanić
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Prikaz Makarske iz 18. stoljeća na slici bratovštine Dobre smrti / Zoraida Demori-Staničić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Knin u katastarskoj izmjeri s početka 19. stoljeća / Nataša Bajić-Žarko. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Zadarske mjere sredinom 19. stoljeća / Marija Zaninović-Rumora
Str. 756-762: Pesi e Misure. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Kancelarija i arhivska građa splitske Nadbiskupije od 1506. do 1833. godine / Slavko Kovačić
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Imovina u kući obitelji Garanjin nakon anarhije 1797. godine / Fani Cega
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Medicinsko - zdravstveni propisi generalnog providura Dalmacije V. Dandola iz godine 1807. / Biserka Belicza
Bibliografske bilješke uz tekst. - Resume.


Organizacija uprave u okrugu Split za vrijeme Druge austrijske vladavine od 1814. - 1918. godine / Frane Ivković. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Kaštel-Sućurac u katastarskoj izmjeri 1831. godine / Tatjana Kovač. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Glazba i glazbenici u splitskoj katedrali od 1842. do 1889. / Miljenko Grgić
Str. 799-807: Dokumenti. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto.


Klasična gimnazija u Splitu 1871.-1951. / Gordana Tvrdić. - : Ilustr.
Bibliografske bilješke uz tekst. - Riassunto. - Sadrži i: Inventarni popis knjiga i spisa.


Stjepan Radić i povezivanje zagrebačke i splitske oblasti 1927. i 1928. godine / Mira Kolar-Dimitrijević
Bibliografske bilješke uz tekst. - Summary.


Bibliografija Danice Božić-Bužančić : (1958.-1995.) / Arsen Duplančić
Bibliografija: 59 jed.