Arhivska građa na turskom jeziku za područje srednje Dalmacije / Spaho Fehim
Autor
Spaho, Fehim Dž.
Godina izdavanja
1990
Jezik
hrvatski
Građa
Članakčlanak

Spaho, Fehim Dž.

Arhivska građa na turskom jeziku za područje srednje Dalmacije / Spaho Fehim. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije 11 (1990), str. 73-81