Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Arhivu Jugoslavije / Župančić Tonka, Miličević Milica
Autor
Župančić, Tonka
Godina izdavanja
1990
Napomena
Bibliografske bilješke uz tekst.
Jezik
hrvatski
Građa
Članakčlanak

Župančić, Tonka

Arhivska građa o srednjodalmatinskom području u Arhivu Jugoslavije / Župančić Tonka, Miličević Milica. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije 11 (1990), str. 51-61