Arhivska građa za povijest radničkog pokreta Osijeka : 1984. god. / Ante Vukadin
Autor
Vukadin, Ante
Godina izdavanja
1991
Napomena
Bibliografska bilješka uz tekst.
 
Summary ; osszefoglalas.
Jezik
hrvatski
Građa
Članakčlanak

Vukadin, Ante

Arhivska građa za povijest radničkog pokreta Osijeka : 1984. god. / Ante Vukadin. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 1 (1991), 1 (1991) ; str. 165-185