God.11 (2004), 6 [Suvremeno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva]
Godina izdavanja
2004, lipanj
Građa
serijska publikacija

Suvremeno poduzetništvo : časopis za promicanje poduzetništva i tržišnog gospodarstva / [glavni urednik Šime Guzić]. - Zagreb : TEB Poslovno savjetovanje, 2002-2004. - ; 28 cm
Prilozi uz br.6/2003, 10/2003, 1/2004, 3/2004, 4/2004. - Izlazi jedanput mjesečno.
15500183124
6. - 2004


Porezni aspekt isplata nagrada i pomoći fizičkim osobama / Vesna Brdovnik


Direktna spomenička renta / Ana Poljak


Poslovanje putem carinskih skladišta / Boris Šoštarić


Indirektna spomenička renta / Marijana Vuraić. - : Graf. prikazi


Raspodjela dobiti i pokriće gubitka / Mladen Štahan. - : Graf. prikazi


Obveza doprinosa na primitke stranaca te hrvatskih državljana za rad u inozemstvu / Tomo Šnajder


Primjena Zakona o boravišnoj pristojbi / Koraljka Ladešić Masnec. - : Graf. prikazi


Polugodišnja financijska izvješća, izvješćivanje nadzornog odbora i skupštine trgovačkog društva / Mladen Štahan
Bilješke uz tekst.


Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka pri likvidaciji obrta / Krešimir Vranar. - : Graf. prikazi


Zatezne kamate : propisi i praksa / Zvonko Koprivčić. - : Graf. prikazi


Obračun obveza iz plaća / Mirjana Paić Ćirić. - : Graf. prikazi
Bilješke uz tekst.


Postupak s pogreškama u računovodstvu i financijskim izvješćima uz primjenu MRS-a 8 / Andreja Švigir. - : Graf. prikazi
Bibliografija: 8 jed. i uz tekst.


Hrvatska i EU : prednosti statusa kandidata
Bibliografija: str. 159.


Financijska izvješća neprofitnih organizacija za razdoblje siječanj - lipanj 2004. godine / Zdravko Baica. - : Graf. prikazi


Porez na dobit u 2004. godini / Šime Guzić. - : Graf. prikazi
Bilješke uz tekst.